Sözlükte "karşıtlık" ne demek?

1. Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast; iki organ, iki sistem arasındaki görevlerin karşıt olması durumu, karşıgelim.
2. Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu.
3. Başkalarının istek, dilek ya da buyruklarının tersine davranma eğilimi.

Cümle içinde kullanımı

Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur.
- A. İlhan

Karşıtlık kelimesinin ingilizcesi

n. contrariness, opposition, reciprocity, antinomy, hostility

Karşıtlık nedir? (Felsefe)

Birbirine karşı olan ve biri diğerini dışlayan iki nesnel olgu (nesne, özellik, eğilim) yada iki düşünce arasındaki ilişki.

Birinci durumda (olgular için) söz konusu olan, gerçek karşıtlıklardır ikinci durumda(düşünceler için) ise mantıksal karşıtlıklar söz konusudur. Bunları birbirleriyle karıştırmamak gerekir.

Gerçek karşıtlıklar nesnel gerçekteki, nesnelere, süreçlere, özelliklere özgüdürler. Bunlar diyalektik çelişki ilişkisi içinde bulunurlar, yani mevcut bir niteliğin çerçevesi içinde, hem birbirlerini karşılıklı olarak koşullanarak hem de birbirlerini dışlarlayarak bir bütün oluştururlar.

Mantıksal karşıtlıkların yeri ise sırf düşüncededir. Burada söz konusu olan birbirini dışlayan kavram ve önermelerdir ve burada karşıt karşıtlıklar ile çelişkili karşıtlıklar arasında ayırım yapmak gerekir. Karşıtların bütünlüğü ve birbirleriyle savaşımı yasası.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç