Sözlükte "karşıtlık" ne demek?

1. Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast; iki organ, iki sistem arasındaki görevlerin karşıt olması durumu, karşıgelim.
2. Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu.
3. Başkalarının istek, dilek ya da buyruklarının tersine davranma eğilimikarşıtlık

Cümle içinde kullanımı

Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur.
- A. İlhan

Karşıtlık kelimesinin ingilizcesi

n. contrariness, opposition, reciprocity, antinomy, hostility